New York Income Tax Preparation Locations by City:

There is 1 Plattsburgh, New York Income Tax Preparation Location

NY Plattsburgh
373 State Rte 3
Plattsburgh, NY 12901
FX: 5183244440
Landmark: Between Taco Bell and Knight's GMC dealership, across the road from Key Bank

 

 .Send A Friend

$70 Refund Advance Loan*

Alaska (12)
Alabama (49)
Arkansas (38)
Arizona (80)
California (445)
Colorado (75)
D.C. (5)
Delaware (13)
Florida (360)
Georgia (172)
Hawaii (17)
Iowa (17)
Idaho (22)
Illinois (134)
Indiana (62)
Kansas (28)
Kentucky (41)
Louisiana (65)
Maryland (101)
Maine (19)
Michigan (113)
Minnesota (47)
Missouri (75)
Montana (4)
Nebraska (13)
New Jersey (69)
New Mexico (21)
Nevada (36)
New York (281)
Ohio (158)
Oklahoma (45)
Oregon (34)
Pennsylvania (130)
Tennessee (86)
Texas (484)
Utah (29)
Virginia (153)
Vermont (2)
Washington (74)
Wisconsin (49)
Wyoming (9)